Drottning Claudette

Description:

Drottning_Claudette.jpg

drottningprovinsen.jpg

Drottning över Illiliar. 25-30 år gammal. Dotter till Charlemange den omtyckte konungen.

Bio:

Drottning Claudette

De sju svärden - Södern Jennohjenn