Provinserna

Södern

S_dern5.jpg

1. Drottningprovinsen – Loire

2. Herdeprovinsen

3. Handelsprovinsen – Anjou

4. Hästuppfödning-/krigsprovinsen – de Bretagne

5. Gruvprovinsen

6. Piratprovinsen – Tortuga

7. Trädgårdsprovinsen

Provinserna

De sju svärden - Södern Jennohjenn